Livsentusiast

som inspirerer til personlig utvikling.

Hva er det som gjør at noen lykkes; Flaks, drivkraft eller holdning?

Jeg finner stor glede i å inspirere andre til personlig utvikling. 

Mange tilbakemeldinger, viser at publikumet mitt finner mye inspirasjon i det jeg formidler. 

MANTRA: "- De største gleder i livet består i å utrette hva folk sier du ikke vil klare!".


Rune Almås Larsen

Forfatter, foredragsholder & gründer