Rune er en livsentusiast

som inspirerer til personlig utvikling.

Hva er det som gjør at noen lykkes; Flaks, drivkraft eller holdning?

Rune finner stor glede i å inspirere andre til personlig utvikling. Han deler sine erfaringer og perspektiver som forteller oss alle noe om det å gripe muligheter til vekst, om å holde taket i det gode vi har og om hvordan holdningene våre til det livet vi lever har alt å si for hvordan vi kan leve med livets uforutsigbare veier.

 Runes MANTRA: "- De største gleder i livet består i å utrette hva folk sier du ikke vil klare!".Rune Almås Larsen

Forfatter, foredragsholder & inspirator

Mange tilbakemeldinger, viser at Runes publikum finner mye inspirasjon i det han formidler.