MESTRINGSKOMPETANSE

Rune vektlegger mestring til å motbevise fastlåste tankemønstre,

Hva er det som gjør at noen lykkes; Flaks, drivkraft eller holdning?


SlagkraftigeRune er lidenskapelig opptatt av personlig utvikling. Han formidler Slagprosa. Den har en påvirkningskraft til livsmestring.


Rune finner stor glede i å inspirere andre til personlig utvikling. Han deler sine erfaringer og perspektiver som forteller oss alle noe om det å gripe muligheter til vekst, om å holde taket i det gode vi har og om hvordan holdningene våre til det livet vi lever har alt å si for hvordan vi kan leve med livets uforutsigbare veier.

Rune Almås Larsen

Inspirerer til mestring og personlig utvikling

Påvirker viljen til å endre adferdMange tilbakemeldinger, viser at Runes publikum finner mye inspirasjon i det han formidler.