Egoistisk fellesskap

Egoisme for å styrke fellesskapet Jeg definerer egoistisk fellesskap som et samarbeid som hever nivået på fellesskapet, ikke en måte å...