Egoistisk fellesskap

Egoisme for å styrke fellesskapet Jeg definerer det som et samarbeid som tjener laget, en samarbeids- og delingskultur der vi  gir...