Egoistisk fellesskap

Et samarbeid som tjener laget

Egoisme for å styrke fellesskapet

Jeg definerer egoistisk fellesskap som et samarbeid som hever nivået på fellesskapet, ikke en måte å styrke egne interesser på, eller en intern nabokrangel/skolegård kamp, type øye for øye tann for tann som konkurrenter høster fruktene av.

Gjeterhund

Jeg har flere ganger vært med på sauesanking, og det nytter ikke hvor flink jeg tror jeg er. Jeg kan springe som en galematias i fjellet for å sanke mest mulig sau, men uten hjelp fra andre, ender det alltid med at flokken deler seg og to hvite ulldotter går hver sin vei med meg stående som en idiot i midten. Her fungerer et samkjørt lag  med noen til å koordinere, mye bedre. 

Egoismen

Utfordringer oppstår når enkelt individet hever seg over laget ved å ivareta egne interesser. Dette kan skape en kollektiv avstraffelse, som laget taper på. Etter jeg ble pleietrengende, måtte jeg lære å ta imot hjelp fra andre. Egoet mitt var for stort til å akseptere at jeg trengte hjelp. Da jeg lærte å ta imot hjelp, kunne jeg utvikle meg til å bli mer selvstendig, noe som laget mitt(familien) ble styrket av.en laget som enhet tjener i dette tilfellet på min avgjørelse om å utvikle meg. Derfor sår jeg et nytt begrep til ettertanke;

«Egoisme for å styrke fellesskapet»

I denne sammenhengen er; region/fellesskap/kollegium/ familie/ laget og individ/spiller/ansatt, synonymer.

          Dugnad for fellesskapet

Hvis vi alle tenker på oss selv og blir den beste versjonen vi har forutsetning for å bli og gir av oss selv til laget, er min påstand at dette vil styrke laget på sikt; en dugnad for fellesskapet! Personlig bemerker jeg at egoistisk fellesskap styrker kollektivet, gir laget økt human kapital, som igjen styrker individet på sikt. Det gir status og/eller økt gevinst å være del av vinnerlaget. 

    Hvis en ikke fungerer sammen i liten skala som individer i et kollektiv, i skolegården eller som naboer, hvordan kan vi da fungere i en større sammenheng. Skalerer vi dette opp kommer aldri lagspillet til å fungere som et samlet kollegium mot et felles mål, til å lykkes. For å oppsummere: fyller vi laget med de beste individene som forstår at samarbeid og inkludering av individenes sterke sider er viktig, vil vi til slutt stikke av med seieren!

Får du de beste individene til  dra samlet i samme retning mot et felles mål, sitter du med et vinnerlag!

    Vinnerlaget er satt sammen av individer med riktige lojale egenskaper, verdier og drivkraft, som samlet står bak beslutninger, uavhengig av egne verdier

 Være en lagspiller

For  et styrket lag må individene gjøre seg gode og styrke de egenskapene som tjener kollektivet. Til det trenger vi et samordnet og godt lederskap som kan delegere treningsoppgaver til å spille hverandre god, løfte hverandre opp. Egoistisk fellesskap betyr helt enkelt at individet kan hente ut et større utbytte ved å gi av sine kvaliteter til laget, der individet igjen er best tjent med å spille på lag. Et godt lag gir økt attraktivitet og verdi til individet. Her er det ikke rom for grådighet… Da forsvinner tilliten fra laget, uten intern tillit fra laget, svekkes det som enhet. En kan ikke regne med hjelp fra medspillere, eller av andre gjetere om det mistenkes at jeg planlegger å fange et slakt og beholde det for meg selv og mine. Forskning utført av blant annet Jim Collins viser at personer med disiplinerte verdier har større sjanse for å lykkes, som lag eller organisasjon. Dersom de kollektivt får integrert disiplinerte verdier, kan den samlet gå fra god til fremragende, gitt at individer med riktige egenskaper samlet stiller seg lojalt bak kollegiets interesser fremfor å fremme egne. 

Tilrettelegger for fremtiden

Ideelt burde egoistisk fellesskap fungere godt i nedgangstider. Individene som frykter  for fremtiden støtter lojalt opp om laget og kollektivt styrkes laget inn mot en lysere fremtid. 

Comments are closed.