Kreativ timeout

Kreativ tenkepause

Når prestasjonskravene, og det beryktede jernteppet inntreffer. Da kan det være nyttig å søke ny inspirasjon i en kreativ timeout om man har mulighet. En liten sann historie fra virkeligheten;-Da jeg havnet i rullestol, skulle en tru at min evne til å tenke forsvant, grunnet store kognitive skader. Før 2. Slag evnet jeg ikke å sitte i ro å prate i telefonen samtidig. På tidligere arbeidsplasser hadde vi store saler ofte benyttet til møterom. Hit søkte jeg hver gang jeg hadde en viktig telefonsamtale. Gikk rundt og rundt mens jeg sveivet med en pekestokk i tomme luften og snakket i telefonen. Faktum er vel at menn ikke kan gjøre to ting samtidig, så da jeg mistet evnen til å gå, tenker jeg at jeg fikk frigjort kapasitet i hodet som jeg benyttet til å leke Onkel skrue og springe rundt i ring. Denne kapasiteten ble frigjort. Jeg kunne nå benytte denne resursen mot noe annet. 

Atomkraftverk over skuldrene

Da hodet ble kartlagt etter 1.slag, ble det konkludert med at jeg hadde en overaktiv hjerne, det føles som jeg har et atomkraftverk over skuldrene, hvilket betyr at den kreerer noe hele tiden. Jeg trenger av og til en pause fra meg selv, 

Endelig mandag

Jeg har full forståelse for Stordalens utsagn; «endelig mandag». Hver fredag ettermiddag føler jeg at Norge stopper opp, og når roen senker seg, får jeg en inflasjon av ideer.  Jeg må holde disse på is til mandag, da kontorer endelig åpner igjen og jeg får landet noen av de spørsmål jeg brenner inne med. Stillheten får fart på produktiviteten min.

Bob Kåre

Jeg har lyst å introdusere, Bob Kåre, min største medspiller i kreative prosesser. Han er fiktiv og jeg bare tar æren av hans grunnarbeid. Jeg setter meg ofte ned i dype samtaler med Bob Kåre, en slags indre dialog. Sammen produserer vi mye bra.

Kreativitet

Jeg trur definisjonen av kreativ bør være; «å Utnytte kompetanse i kombinasjon med det vi omgir oss med på innovativ måte». Det som er vanskelig med kreativitet er at vi ikke kan sette to strek under svaret, en kreativ prosess er preget av å ha et usikkert resultat, dette gjør at frykten for å feile eller gjøre noe dumt påvirker prosessen. Bekymringer er Janteloven som begrenser vår utvikling. 

Ta en kjapp en

Jeg trur at vi ikke skal undervurdere verdien av å legge til side arbeidet når du står fast og ta en kaffekopp med kollegaer. En kjapp produktiv kaffepause kan gi ny giv. Jeg har arbeidet på steder som har tilrettelagt sosiale soner med whiteboard rundt kaffe automaten. Ved slutten av dagen er disse fyllt opp med konfidensiell informasjon.

For egen del har jeg returnert til arbeidsplassen min med hodet fullt av nye ideer etter en visitt i sosialsonen. 

Produserer ideer på do og i dusjen

Problemet med en overaktiv hjerne er at jeg må notere nye ideer fortløpende slik at potensielle gode ideer ikke går i glemmeboken eller flyr videre til neste person som har resursser til å kommersialisere ideen.

Ideer oppstår hver gang jeg får en liten timeout i hverdagen. Jeg kaller disse for kreative timeouts. De kommer ofte i samtale med kunnskapsrike personer, på venteværelser, over en kaffe, på reiser, på do, i dusjen og  i sengen. Jeg noterer alltid ned resultater fra mine kreative timeouts og får utdype disse ytterligere når det er rolig rundt ørene. Slik klarer jeg å opprettholde produktiviteten på min måte. Jeg har alltid mobiltelefon i nærheten, derfor blir det naturlig å notere stikkord fra mine kreative timeouts der.

Comments are closed.