Hva gjør at noen lykkes flaks eller drivkraft?

Hvordan en potensiell fatal og tilfeldig hendelse skulle bli mitt livs lykketreff. Uflaks eller mulighet? Den merkelappen du velger å bruke kan påvirke utfallet. 

De siste 9 årene har jeg omstilt meg fordi rammebetingelsene endret seg.  Problem eller mulighet? Jeg  benyttet anledningen til å videreutvikle meg  da livet brått braste sammen. Jeg ønsker ikke sympati, men  å være en inspirasjonskilde.  Min erfaring kan være nyttig for mange.

Hell i uhell

I 2011 ble jeg rammet av et hjerneslag som satte meg helt ut av spill, i en alder av bare 34 år. 

 Jeg brukte de neste to årene på å trene meg opp, og startet i en ny og bedre jobb. Fullt rehabilitert ble jeg rammet av et nytt og livstruende hjerneslag. Uflaks eller mulighet til å forme min fremtid på ny?

Dårlig utgangspunkt

Nå hadde jeg svært dårlige odds. MR bildet viser at store deler av høyre hjernehalvdel var svart. Uflaks, eller anledning til å bygge nye hjerneceller som kan trenes opp til det jeg ønsker å fokusere på?  

       For å trene  opp hjernen, valgte jeg å skrive bok om mine erfaringer. Hvorfor? Jeg ønsker at andre kan finne inspirasjon i min kamp. Hvordan løser jeg utfordringene når 50% av kroppen er lam og synet sterkt redusert. Uflaks eller mulighet? Jeg griper anledningen til å prøve å bli en bedre versjon av meg selv. 

Funksjonsnedsettelsene gjorde det umulig for meg å bruke PC. Flaks at jeg behersket mobiltelefonen. Derfor skrev jeg ei bok med bare tommelen på mobil. For alt arbeidet jeg la ned her, fikk jeg utbetalt utbytte med renter. Flaks, eller drivkraft? 

Jeg velger konsekvent aldri minste motstands vei, eller å la meg fristes av snarveier. Jeg er av den formening at snarveier programmerer oss til å mislykkes. Hva er det da som driver meg? Idioti, eller ideologi?

Lykketreff

Turen ned i kjelleren og reisen tilbake har, håper jeg, gjort meg til en bedre versjon av meg selv. Dette er et resultat av

 disiplinert jobbing. Jeg tror det ofte er bra å gjøre det middels bra, eller i andre tilfeller dårlig. Da innser en  behovet for endring. Denne reisen har gitt meg bedre livsverdier. Jeg har gått fra å være en svært materialistisk og overfladisk person til en med sunnere grunnverdier. Jeg har  donert hele overskuddet av boksalget til Norges Blindeforbund. 

Underveis har jeg gått fra å være en «stygg andunge», som 100% pleiepasient og uattraktiv på arbeidsmarkedet,  til å skape min egen arbeidsplass. Uten at andre har løftet meg opp og fram, har jeg skaffet meg en selvstendig og bedre tilværelse. Jeg har giftet meg og er tilbake i jobb.

 Jeg har selv solgt nesten hele  det 1. opplaget av min bok.Flaks eller et resultat av hardt arbeid?

Riktige verdier


         Denne suksessen tror jeg er på bakgrunn av at hensikten bak prosjektet aldri var  egoistiske mål,  personlig gevinst eller grådighet, men et genuint ønske til  å inspirere andre (riktige grunnverdier). 

Hvorfor  ønsker jeg å bli den beste versjonen av meg selv? Jeg tror at ved å utvikle meg selv til en mer selvstendig person, avlaster jeg menneskene rundt meg og gjør dem bedre. Mine resultater og verdier blir lagt merke til, jeg begynner å samle moment og mestringsfølelse, som gir økt motivasjon. Alt jeg gjør har en hensikt; jeg ønsker å videreutvikle meg. Hva kan jeg endre ved meg selv for å utvikle meg? Kontinuerlig forbedring. Den dagen jeg slutter å lære er den dagen jeg slutter å leve. Tålmodighet har vært viktig, rehabilitering etter slag tar tid, eksisterer ingen mirakel kur der du en morgen våkner og alt er OK. Jeg tror at hovedgrunnen til at jeg har lyktes er at jeg har vært villig til å legge inn den innsatsen som kreves for at jeg skulle bli bli den beste versjonen jeg hadde forutsetning for å bli, selv om det tok 5 år å skrive boken. Uten denne innsatseneller troen på at det jeg har gjort, en dag kunne inspirere andre er medvirkende årsaker til at jeg i dag ikke lengre

 sitter i rullestol. Hvorfor har jeg lyktes? Flaks eller lidenskap? Brått mistet jeg tilgangen til å leve eget liv. Det var mitt ansvar å ta de nødvendige grep for å ta det tilbake igjen. Jeg kunne ikke forlange at andre skulle gjøre det for meg. Jeg valgte derfor å tråkke min egen sti som andre kan følge…

Muligheten til å bli den beste versjonen av meg selv»

Comments are closed.