Mulighetenes kilde

Hva hjelper det med et hav av muligheter, når man ikke ser noen?For meg representerer en mulighet en ny vei til et allerede kjent mål.

Jeg har en master med fordypning i entreprenørskap fra University of Queensland(UQ). En  gründer må kunne  jakte muligheter på nye steder. Jeg er forberedt på å møte motstand underveis. Jeg skaper meg en visjon og legger en strategi der jeg mestrer veien til å oppfylle denne.

Mobilisere styrker

 Dette innebærer at jeg kartlegger hvordan jeg kan nå målet ved å mobilisere de ressursene jeg besitter og samtidig  ivareta mine grunnverdier.

Skape en bedre fremtid

Jeg vil argumentere for at muligheter er alle de sjanser jeg får servert som kan skape en bedre fremtid for meg selv.

Det er et ordtak som sier: “å ikke se skogen for bare trær”. Vondt i viljen og unnskyldninger skaper mentale barrierer som igjen blokkerer mulighetene. Dette handler om å fjerne den frykten som skaper en kan-ikke holdning til mestringen som følger med en  klart jeg kan holdning. Jeg pleier å si at det ikke eksisterer problemer, bare løsninger. Mitt tankesett beror seg på å snu problemer til muligheter. Det er i dette landskapet at jeg som gründer, kan se nytt markedspotensial der andre møter veggen. Et viktig spørsmål jeg stiller, er om det virkelig et problem, eller om det bare er en utfordring? Kan det løses om jeg ser det fra andre innfallsvinkler. Jeg bryter ned problemet til mindre løsbare utfordringer, identifiserer kilden og konsekvensene. Er det konsekvensene som skaper unnskyldninger? Jeg spør: Hva om jeg.., og fortsetter å stille slike spørsmål til jeg finner en løsning. Der ligger muligheten min.

Albert Einstein sa «-idioti er å gjøre det samme om og om igjen og forvente et nytt resultat“

Ta sjansen

Jeg griper muligheten når den kommer seilende forbi. Jeg ønsker ikke å erfare hva jeg har gått glipp av senere, bare fordi jeg hadde for vondt i viljen da muligheten bød seg. Det blir litt som å fylle ut Lotto kupongen og drite i å levere den inn. Vil du da kontrollere kupongen din etter trekningen?

Det ordner seg

Bekymringer, føler jeg, er bortkastet tid. Dette fører bare til unødvendig stress, og det er sjelden det man bekymrer seg for slår til.

Mitt utgangspunkt er alltid at det ordner seg. Jeg finner en løsning. Forestill deg at du har ufrivillig erstattet Lars i Monsen på villspor, der du i dagevis har vandret over fjell og gjennom skog. Så kommer du til en elv, bare meter fra målet. Jeg er overbevist om at du finner en mulighet til å krysse elven på, fremfor å snu og gå tilbake.

 Mentale barrierer

Jeg pleier å eliminere mentale barrierer igjennom mestring av nye aktiviteter i trygge rammer. Dette har gitt meg økt livsglede og lindret vondtene i viljen. Jeg jakter konsekvent på muligheter på steder der jeg kan mobilisere mine styrker. Man finner ingen muligheter liggende på sofaen.

Det er ingen fasit på hva som er en mulighet, men en mulighet beskriver jeg som veien du tar når du står ovenfor et valg. Resultatet avdukes underveis og styres mye av innsatsen som legges inn. En vil ikke merke noe umiddelbart om en har tatt riktig valg, dette tar tid på samme måte som at du ikke ser resultater på vekta samme dag som en starter en slankekur. Mitt beste råd er derfor å ta veloverveide valg godt forankret i dine verdier og styrker.  Stol  tilstrekkelig på deg selv at du fullfører det du starter på. Det belønnes med mestringsfølelse og livsglede.

Mestring

Det beste med mentale barrierer er at det ikke er et fysisk hinder, men noe som kan elimineres gjennom mestring som åpner for nye større muligheter man ikke skulle tro var mulig.  Jeg finner det lettere å redusere mentale barrierer med en risikovurdering og å overveie gevinsten med å utfordre komfortsonen. Med en slik analyse av fordeler og ulemper, synes jeg det er lettere å foreta et veloverveid valg.

Løsninger

Å se muligheter innebærer å ikke argumentere begrensninger og servere unnskyldninger, men isteden lete etter løsninger til å gjennomføre valget. 

Jeg får problemer med å stemple utfallet for uflaks, bare fordi det ikke er det ønskede resultatet. Jeg løper alltid en risiko med å leve med konsekvensen av mine feilvalg. Jeg tenker det er bra å møte litt motgang på veien. Da mener jeg seieren smaker så mye bedre. På samme måte kan jeg ikke kalle det flaks om jeg når målet etter hardt, målrettet arbeid over tid. Jeg er et resultat av mine valg og skaper av mine muligheter. Jeg har lært meg å se etter muligheter, selv i det tilsynelatende håpløse.

I 2013 fikk jeg en enestående mulighet til å starte med blanke ark. Jeg kunne forme min egen fremtid nok en gang. Jeg vil påstå at det har vært en verdifull og knallhard prosess, men lærerik.

Bak et hvert valg skjuler det seg nye muligheter. Slik at potensielle muligheter er eksponensielle. Dette betyr ikke at et feil valg er ensbetydende med dommedag, men heller at det er flere veier til målet. Etter ungdomsskolen, hadde jeg ingen klare drømmer om fremtiden, så jeg ble rødruss og endte opp som siviløkonom. Den tradisjonelle ruten er via blåruss. Poenget er at det er mange veier til Rom og at det er fortsatt muligheter å pense seg inn på rett vei igjen, selv etter en omvei.

Se for deg at du ligger arbeidsledig og utslått på sofaen etter en lang natt på byen. Da ringer telefonen, en gammel venn fra ungdomstiden ber deg ut på fjelltur sammen med flere venner. Hva gjør du? Jeg tenker dette er en fin mulighet til å knytte nye nettverk og søke jobb.

Jeg liker konstruktiv kritikk som avduker utviklingspotensiale. Dette anser jeg som en mulighet til å bli bedre.

Når jeg står ovenfor et valg. Hender det ofte at jeg gjør en vurdering av hvilke ressurser jeg besitter som jeg kan nyttegjøre meg av for å skape en bedre fremtid.

Jeg kan kanskje kalles en optimist, men jeg velger å kategorisere meg som en som ser og jakter de gode resultatene.

Jeg sitter ikke på fasiten, jeg finner bare stor glede i å lytte og lære fra alle de som er bedre en meg. Fra disse finner jeg inspirasjon til personlig utvikling. Dette benytter jeg til å reflektere over min situasjon og finne nye muligheter til å skape en bedre fremtid.

Det er bedre å være en som griper muligheter en å være en som glipper muligheter.

Comments are closed.