Hva er din virkelige verdi?

Hvordan kan du snu vekten av din bagasje til å bli din styrke? Vi har alle en unik historie som gjør oss til den vi er. Denne, mener jeg, representerer en verdi som blir  vår styrke når vi evner å omsette denne til verdiskaping. 

HUMANKAPITAL

Jeg definerer humankapital som summen av de ferdighetene vi har tilegnet oss gjennom de erfaringer vi har gjort oss i livet. Det er den bagasjen vi drasser på og det gjelder ikke bare  utdannelse, men kan også være sosiale ferdigheter, kunnskap vi har fått med oss på veien, og/ eller kjernekvaliteter vi besitter. Dersom alle bidrar med sin humankapital, blir flokken sterkere og mindre sårbar. Jeg påstår at dette  skaper bedre vekstvilkår og et tryggere miljø for alle.  Jeg konkurrer med meg selv for å slå den jeg var i går, og på den måten utvikler jeg meg og dermed min humankapital. Jeg finner det destruktivt å sammenligne meg med andre som er bedre enn meg, det bare fremhever mine usikkerheter, men jeg er stor tilhenger av å  lære av de som er flinkere enn meg. 

 Jeg hadde lese og skrivevansker og store problemer med å oppnå gode karakterer på skolen. Dette har imidlertid ikke vært til hinder for min evne til å skape verdier. Karakterboken og vitnemålet mitt representerer ikke min sanne markedsverdi for samfunnet.  Jeg valgte andre måter å investere i min humankapital på. Jeg har styrket den gjennom opplevelser og erfaring. Jeg har fått se, prøve, kjenne, smake og føle hvordan ulike prosesser påvirker hverandre. En slik livserfaring mener jeg kan representere en større verdi enn et sterkt vitnemål i mange tilfeller. Dette er situasjonsavhengig og kan ikke erstatte  fag- og spesialkompetanse, men  min humankapital gir meg svært gode perspektiver og gjør meg gatesmart. Gatesmart er vanskelig å dokumentere, men kan formidles gjennom adferd og referanser. 

Det er en utfordring er å omsette vår human kapital til verdiskaping både for oss selv og andre. Vi må fokusere energien på de egenskapene  vi har størst lidenskap for. Hvis vi blir gitt ansvar og anerkjennelse, da mener jeg det vil være lettere å benytte vår drivkraft, ambisjoner og entusiasme mot verdiskaping, en mulighet til å vokse inn i våre roller. 

Uavhengig av din historie, så har du en verdi. Kommunisert med visdom, erfaring, handlekraft og et tydelig budskap bidrar dette til verdiskaping og styrket humankapital. 

IDENTITET

Vår identitet er det verden rundt oss ser og definerer oss som. Den reflekterer også våre verdier. 

Det er summen av alt vi sier og gjør som utgjør vår identitet og ikke nødvendigvis bare det vi ønsker den skal være.Vi kan derimot påvirke vår adferd  gjennom våre handlinger og skape en identitet slik vi ønsker å bli oppfattet av andre. Det vil være et stort selvbedrag å utgi oss for å være noe vi ikke greier å leve opp til gjennom handling.  Vår identitet er mye formet rundt den generasjonen vi tilhører, trender, kultur og verdensbegivenheter i  oppveksten, interesser og det vi omgir oss med. 

Min personlighet er dypt befestet i mitt verdigrunnlag. Det består av mine vurderinger, prioriteringer,  beslutninger og hensyn jeg gjør i hverdagen som påvirker mitt og andres liv. 

LIVSVISDOM

Ethos(troverdighet/gjennomslagskraft/pondus/ overbevisningsevne). Hvis det vi sier ikke er troverdig, svekker det gjennomslagskraften til budskapet.  Ville du tatt imot samlivsråd fra en femåring? Hvis du virkelig ønsker gjennomslag for dine argumenter er det nyttig med litt pondus som gir kredibilitet, slik at budskapet ikke faller for tomme ører. Hvem du er og hva du har opplevd styrker budskapet. 

PROAKTIVITET

Proaktivitet er det motsatte av å være reaktiv. Det gjengir hvor selvgående en person er, og dens evne til å se hva som må gjøres. Han/hun må tilpasse seg omgivelsene og handle i forkant.

SOSIALE ANTENNER

Det er viktig å ha evne til å kjenne seg selv, lese og tilpasse seg sosiale settinger, bygge nettverk og styrke flokkens verdigrunnlag og verdiskaping. Dette er en evne som er utviklet gjennom læring og samhandling med andre mennesker, hva som fungerer og hva som ikke fungerer, være gatesmart.

LIDENSKAP OG ENTUSIASME

Et brennende engasjement og lidenskap for en sak representerer også en verdi som med tiden kan utvikle en viss pondus.

X-faktor

Jeg er fasinert av mennesker som har veldig lett for enkelte ting. Deres lidenskap, talent og riktige forutsetninger under oppveksten har gjort dem ekstremt gode på det de driver med. De har en X-faktor som er tilnærmet umulig å kopiere. Disse inspirerer meg, selv om de er i en helt annen liga, som beviser gang på gang hva som er mulig.

MOBILISERE RESSURSER


I
NTELEKTUELLE KAPITAL

Som en del av vår humankapital finner vi vår intellektuelle kapital. Denne vil jeg definere som vår evne til å omsette humankapital til verdiskaping, styrke humankapitalen ved å kombinere faktisk kunnskap med erfaringer. Jeg ser også på dette som summen av en persons kunnskap, evner til å se muligheter og løse problemer vi møter. Våre personlige egenskaper representerer en verdi som kan omsettes i samfunnet, på arbeidsplassen, på idrettsbanen, i nabolaget osv. Vi er alle verdifulle uavhengig av sykdomsbilde, etnisk bakgrunn eller sosial status. Vår intellektuelle kapital speiler vår evne til å omsette humankapitalen vår for å nå våre mål, eller å  påpeke hull i humankapitalen som trenger påfyll for å oppfylle vår visjon i livet. God etikk og moral, eller sunn fornuft- våre verdier og holdninger.

ARBEIDSGIVER

Se for deg at du eier et lite selskap. Da er det viktig å få kartlagt hvilke ressurser du sitter på som kan omsettes til verdiskaping. Kari nede i gangen kan være kjempedyktig på nettverksbygging, og Pål ved siden av kan være helt rå på salg. Dette er verdifulle ferdigheter for en bedrift i vekst. Utfordringen kan fort være å kartlegge disse evnene og lojaliteten i arbeidsstaben, da dette er abstrakte egenskaper som må erfares.

HVORDAN IDENTIFISERE HUMANKAPITALEN

Den største kunnskapen kommer fra de lærepengene vi har mottatt og det vi har følt på kroppen gjennom blod, svette og tårer. Dette representerer en verdi som styrker humankapitalen vår, det kan være nyttig å reflektere litt over hva vi har lært av alt vi har vi vært igjennom. Det er en livsstil å lære av livet for å styrke humankapitalen. Jeg finner det svært nyttig å benytte en sparringspartner til å spille djevelens advokat til å hjelpe meg å grave frem mine kvaliteter som har gått i glemmeboken. Min styrke ligger i det jeg har en lidenskap for.

VERDISKAPING

Hvis vi investerer humankapitalen vår i noe som engasjerer oss og der vi har en lidenskap og gode forutsetninger for å lykkes. Da kan vi skape verdier. Investerer vi samme energien i flokken rundt oss og alle andre gjør det samme,  så blir renten skyhøy.

Vår evne til å omsette erfaring til handling, styrker humankapitalen, ikke gjennom å kopiere andre, men å lære av andre. Humankapitalen har størst verdi når den sirkuleres i samfunnet der den utjevner svakheter og, eller utvikler egne evner til noe større enn oss selv som styrker flokken. Skal vi arrangere en dugnad, så ønsker vi en stor faglig spredning, ikke bare folk som er dyktige på å steke vafler. Det er godt det også, men da får vi ikke mye gjort.  Her mener jeg det er nyttig med en sammensetting med ulik kompetanse  og under riktig ledelse kan hver enkelt få skinne ved å utnytte den enkeltes verdi.

Styrken ligger i den som greier å omsette human kapitalen til nytteverdi både for seg  selv og flokken. Vi kan se på en arbeidsgiver som vår største kunde av humankapitalen vår. Den kjøper verdiskapingen vi kan skape. Lag og foreninger vi engasjerer oss i er også kunder av humankapitalen vår, i tillegg kan disse også være leverandører til å styrke humankapitalen, litt avhengig av hvor engasjerte vi er.

Comments are closed.