Ser fremover

Foto:privat

Nok et år er ved veis ende, og det gir oss en mulighet til å reflektere litt over alt vi har å være takknemlige for som kan påvirke vår fremtid; før vi setter strek, nullstiller oss og planter et frø for 2023.

Hvor fornøyd er du med din tilværelse? Er du villig til å gjøre noen tilpasninger for å bli fornøyd, ha det godt nok?    Hva betyr det når vi sier nytt år; nye muligheter? For meg indikerer dette også en mulighet til å starte på ny, erstatte dårlige rutiner med nye, bedre vaner. Forestill deg at årsskiftet markerer en endring i vindretningen; fra et høytrykk til et lavtrykk. Det kan bli en fin anledning til å justere livs-seilene og sette kurs mot nye havner fylt av håp og muligheter. Gjøre en liten tilpasning, livsforbedring som skaper en ny og bedre fremtid for deg og de rundt deg. Benytte din selvinnsikt til å ta noen aktive valg for fremtiden.

Hvilke holdninger går du inn i det nye året med? Ønsker du å jakte muligheter, eller bekymringer? 2023 kan markere en endring til noe bedre. En livsendring betyr ikke slutten, men den kan være starten på noe nytt og kanskje bedre. Benytt selvinnsikten til å sette overkommelige mål. Verden er i konstant endring, Vi må hele tiden mestre nye utfordringer for å kvalifisere oss til neste steg og avansere videre. 

Livet er uforutsigbart.  Mine erfaringer tilsier at det gode liv er ingen selvfølge. 

Med ønske om et nytt og fremgangsrikt år. Jeg håper det nye året bringer deg mye glede og gode minner.

SlagkraftigeRune

(Rune Almås Larsen)

Comments are closed.