Er du bærer av smittsom levestandard?

Følelser er svært smittsomme, så send et smil ut i verden. Det trenger vi ingen vaksine mot. Skal vi bo i en kompostbinge, eller blomsterkasse? Her har vi alle et sosialt ansvar til å gjøre oss så attraktive som mulig å være rundt og å samarbeide med. Se for deg at du er gartner i et stort gartneri og den blomsten du skal drive frem, er deg selv. Da blir det viktig med et godt inneklima som fremmer vekst og utvikling. I gartneriet skaper ugress og parasitter et dårlig miljø. Lokalsamfunnet er en symbiose, en gjensidig avhengighet mellom næringsliv, handelsstand, kommune og innbyggere. Hvilket lokalsamfunn ville du søkt tilhørighet i?

Vekstvilkår

For ti år siden var jeg helt pleietrengende. Jeg har siden den gang utviklet meg med hjelp av et godt utviklingsmiljø, fått styrket livskvalitet, der jeg i dag føler meg tilfreds med livet. Filosofien min er enkel. Jeg ser på det som min plikt å gjøre meg så attraktiv som mulig å samarbeide med, hvem ønsker å være rundt en sur og bitter mann? . Min månelanding er for meg, som en hjerneskadet dyslektiker, å publisere to bøker (med mitt navn som forfatter.) Dette er et resultat av et møysommelig samarbeid over flere år. Jeg er heldig som har et solid lag rundt meg, bøkene og min suksesshistorie er i stor grad deres fortjeneste.

Jeg holder ofte foredrag, basert på erfaring og vitenskapelige betraktninger.

Jeg ønsker ikke å glorifisere livet, men jeg har stor tro på at min ideologi om å gjøre meg attraktiv skaper bedre vilkår for samarbeid og utvikling.

Med attraktiv mener jeg ikke utseende, men væremåte; lagånd, omgjengelighet, fremstå som ekte og tillitsfull. Å være attraktiv innebærer for meg å ha egenskaper til å skape et inkluderende miljø, og bruke mitt talent til å styrke laget.

Verdier

Hvordan vi som enkeltindivider opptrer i hjemmet, i skolegården, på arbeidsplassen, kan vi skaleres opp til å påvirke lokalmiljøet, regionalt og

nasjonalt. Jeg mener derfor at å gjøre meg attraktiv, inkluderer å respektere andres verdier og holdninger for å skape samhold. Jeg viser

god lagånd for å bli invitert med på vinnerlaget, blir en solstråle i andres liv. Alle har egenskaper å bidra med. Vi trenger mangfoldet, ingen fotballag vinner serien med 11 spisser. Når laguttaket starter, ønsker du å være passiv på benken, eller aktiv på banen? Personer med disiplinerte verdier har større sjanse for å lykkes, som individer og lag. Hvem er det vi krangler mest med, er det ikke dem som tråkker på våre verdier? Samfunnet har endret seg mye siden den gang vi levde på steppene, men

vi er fortsatt sosiale vesener. Vi trenger en endring i tankesettet for å tilpasse oss at maktbalansen i samfunnet har endret seg. Nå er det talentene/ kundene som sitter med makten. Da må vi tilpasse måten vi samhandler på. Vi trenger en holdningsendring som kan hjelpe oss til å ta et aktivt valg for hvilket lokalmiljø vi skal ha i fremtiden. Vi spiller alle en vital rolle i samfunnsmaskineriets fremdrift. Hva ville handelstanden vært uten innbyggere med fast inntekt?

Bymiljø

Ville ikke du også foretrukket en arbeidsgiver, eller butikk som får deg til å føle deg sett, ønsket og betydningsfull? Et sted å bli ivaretatt?

Det hjelper ikke om butikken på hjørnet kun har en fin fasade, det alene skaper ikke en lun atmosfære i gågaten. Jeg ville hatt flere «skomaker Andersen’er» i gågaten, det hadde nok skapt et attraktivt bymiljø. Næringsliv

I dagens klima er det den som behersker å gjøre seg mest ydmyk og attraktiv som går seirende ut, runde etter runde. Nå er det ikke lengre slik at det er bedriftene som søker etter talentene, men talentene som søker den mest attraktive bedriften. Tenk over hvor du velger å levere inn jobbsøknaden? Til arbeidsgiveren med tillit i lokalsamfunnet som kan få deg til å føle deg verdsatt og kan tilby utviklingsmuligheter og styrke din identitet?
Patriotisme

Foretrekker du å bli bergtatt i et lokalsamfunn der den gode stemningen rår, eller å bo i et diktatur som ikke å ivareta dine ønsker og verdier? Er det noe historien har lært oss, så er det at å trumfe gjennom viljen din med makt er en dårlig strategi for alle parter. Valget skaper din tilhørighet, identitet og levestandard.

Har du lagånden til å unne andre suksess og spille dem gode for å dra hjem stafett-gullet?
Hvis vi ikke fungerer sammen i liten skala som individer i et fellesskap, i skolegården eller som naboer, hvordan kan vi da fungere i en større sammenheng? Da kan vi aldri få lagspillet til å fungere, som en bataljon mot et felles mål, for å lykkes. Dersom du får de beste individene til å dra samlet i samme retning mot et felles mål, sitter du med et vinnerlag.

Comments are closed.