Bok på mobil

Arbeidstrening
Det som startet som et rehabiliteringsprosjekt, har nå resultert i at jeg har blitt selvstendig næringsdrivende og tar ulike oppdrag for å videreutvikle meg.

Som en konsekvens av skaden, føler jeg meg ikke spesielt attraktiv på arbeidsmarkedet, har løst dette ved ¨skape min egen arbeidsplass. Hjernen arbeider  nå konstant, og jeg kreerer noe hele tiden. Jeg klarer ikke å slå av hodet, kombinerer dette med tidligere erfaring og kompetanse. Derfor har jeg valgt å ansette meg selv og bedrive privatarbeidstrening

Rehabiliteringsprosjekt
Rune Almås Larsen (42), har skrevet en selvbiografi på mobil med en tommel. Grunnet store funksjonsnedsettelser, er boken skrevet på mobil. Dette verket er en del av et privat rehabiliteringsprosjekt etter to hjerneslag. Planen var å skrive en erfaringsbasert selvhjelpsbok, å bruke prosjektet som arbeidstrening ved å gradvis tilvenne seg på å benytte PC igjen. Kognitive evner skulle trenes opp ved å sortere store mengder informasjon i hodet, kategorisere disse og notere dem ned. Rune har ikke levd så lenge, men har levd mye. Han besteg Aconcagua 6962moh, rett før første slag i februar 2011, og var fullt rehabilitert da han ble slått i bakken av et nytt og større slag mars 2013. Denne gangen sto det om livet, og han måtte til UNN for trykkavlastende kirurgi. Dette slaget gav han store kognitive problemer med påfølgende synsfeltutfall, og det gjorde han lam i hele venstre side. Prosjektet er nå fullført til tross for dysleksi og hadde lansering i mars 2019. Det tok 4 år å fullføre. Boken er en selvbiografi med historietopper til de mørkeste daler. ønsket med boken, er å benytte min historie til å øke bevisstgjøring rundt slag, og kanskje tilby trøst og veiledning til noen som måtte føle behov for det. Prosjektet har vært en hemmelighet, da Rune har vært usikker på om det har vært gjennomførbart. Boken er en selvbiografi med erfaringsbaserte selvhjelpsinnslag for pasienter, pårørende og helsepersonell. Mange har opplevd traumatiske hendelser på kroppen og det er derfor mange som kan relatere sin opplevelse til noe av innholdet i boken. Dette viser litt hva som er mulig å få til, selv med dårlige odds. Boken er skrevet som et ledd i egen rehabilitering og et ønske om å integreres i samfunnet igjen. Til sammen 8 år av sitt voksne liv har vært dedikert til rehabilitering, . Han regner prosjektet som en suksess siden han har evnet å fullføre manus og at boken ligger ute for salg. De siste endringene klarte han å gjøre selv på PC. Da Han startet prosjektet var PC et verktøy det var helt umulig for meg å benytte. Tittelen på boken kunne ikke bli noe annet en;”SlagkraftigeRune” med undertittelen;”ingen vet hva morgendagen bringer.”