slagkraftigeRune

Jeg har rukket å leve mye i løpet av mine år på jorden, jeg har:

⁃ tatt en master i Australia(MBA) med fordypning i entreprenørskap

⁃ tilegnet meg en tverrfaglig humankapital som gjør at jeg ser løsninger, synergier og verdiskaping på tvers av bransjer

⁃ besteget Aconcagua (6962 moh),

Omstilling

Jeg har prosjektledet egen rehabillitering etter tre hjerneslag

⁃ Jeg føler at disse nær fatale hendelser har blitt min renessanse, de har gitt meg muligheten til å starte med blanke ark igjen.

ALT JEG GJØR HAR EN HENSIKT, jeg ønsker å utvikle meg som person.

Når muligheter ringer på, så åpner jeg døra. Etter mitt første slag, brukte jeg de to neste årene på å trene meg opp og startet i en ny og bedre jobb. Fullt rehabilitert ble jeg rammet av et nytt og livstruende hjerneslag. Uflaks eller mulighet til å forme min fremtid på ny? Utvikling kan kokes ned til verdier, drivkraft, viljestyrke og motivasjon og å eliminere mentale barrierer.

Jeg ville ikke klare å følge tempoet til det private næringsliv, å levere på kommando. Jeg har erfaring fra gründervirksomhet og startert like gjerne som selvstendig næringsdrivende for å utnytte mine ressurser og rehabilitere meg videre. Slik kunne jeg fokusere på de områdene som jeg ikke behersket. Strategien min har virket. Jeg greier nå å introdusere PC som arbeidsverktøy igjen. Mine kognitive evner har bedret seg betraktelig.

Jeg formidler min historie i bokform, som forfatter, eller på scenen som foredragsholder

Jeg har blitt gitt en muligheten til å å dele av mine erfaringer og formidle et slagkraftig budskap både skriftlig og muntlig. Mitt ønske er å utgjøre en forskjell, så et frø som en dag kan bety noe for, inspirere den som lytter. Der jeg kan gi et tilskudd til den mentale verktøykassen.