Slagkraftig Prosa

Påvirker viljen til å endre adferd
Posttraumatisk vekst

For ti år siden mistet Rune igjen tilgangen på å leve eget liv. Rune var lidenskapelig opptatt av personlig utvikling og redd for å stagnere i sin nye tilværelse. Da utviklet han Slagprosa, en mestringsstrategi for å utfordre og beseire sine frykter i livet. Dette ble Rune sin strategi for å nullstille og rehabilitere seg selv igjen. Mestringskompetansen han har tilegnet seg i kombinasjon med livsvisdom fra et helt unikt liv, skaper et budskap om livsmestring. Hensikten er å inspirere til omstilling og påvirke viljen til å endre adferd. Slagprosa er et produkt til ettertanke, læring, livsmestring og lyst.

Slagprosa®️ gir nye perspektiver til selvopplevelsen din.

Livsmestring

Slagprosa er en ny erfaringsbasert sjanger om livsmestring. Den er basert på Runes egen historie som viser at en stor krise kan gi grobunn til nye muligheter. Visjonen med slagprosaen er å vise alternative løsninger og fremkalle nye refleksjoner omkring egne selvopplevelser. Runes slagprosa inviterer til tanker om hvordan man kan føle seg heldig etter å ha opplevd noe vondt og livsendrende.

Budskap som skaper perspektiver og
fremkaller løsninger tilpasset den enkelte.

Slagprosa®️ Er varemerket til SlagkraftigeRune AS. Et budskap, som blir formidlet av Rune Almås Larsen. Han er Norges eneste autoriserte formidler av Slagprosa.

slagprosa er basert på Runes erfaringer fra virkeligheten,

et slagkraftig budskap formidlet både skriftlig og muntlig.


Slagprosa har en allmenn interesse. Livsmestring er et dagsaktuellt tema.Slagprosaen inspirerer til å ta beslutninger for egen fremtid.

Rune benytter sin Slagprosa til å formidle hvordan hjerneslagene, selv om de har tatt fra ham noe av det aller viktigste for ham, også har bidratt til en sterk personlig utvikling som han kjenner seg takknemlig for. Slagprosa er Runes Vitenskapelige betraktninger ikledd dagligtale fra en som identifiserer muligheter der det tilsynelatende ikke eksisterer noen. Han har personifisert effekten av hjernens tilpassningsevne.

Slagprosa handler om livsmestring

HENSIKTEN er: «Formidle at det er å benytte selvinnsikten til å ta aktive valg som beriker livet gjennom mestring!